Overname Jo Mertens B.V.

Van de Ven vers, vlees en waren te Echt neemt de activiteiten van Jo Mertens B.V. te Roermond over. Met ingang van 2 mei 2022 worden alle klanten van Jo Mertens B.V. vanuit Van de Ven vers, vlees en waren beleverd. Dhr. Mertens zal als aanspreekpunt binnen van de Ven aanwezig blijven. Van de ven Vers, vlees en waren heet alle klanten van Jo Mertens B.V. van harte welkom en hoopt op een smakelijke en langdurige samenwerking.